วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

Axe Riverboy - Tutu To Tango (2007)

โปรเจคพิเศษของนาย Xavier Boyer นักร้องนำของ Tahiti 80 ...แล้วจะไม่เพราะได้ไง
ชื่อเพลง
1. Guard
2. Whisper
3. Carry On
4. Roundabout
5. Follow Me
6. Long
7. On An Island
8. Fences
9. Cross The Line
10. Morning Blues

แน่นอนมาก

1 ความคิดเห็น: